Welke Tolkdiensten hebben wij voor jou?

Ons Vertaalbureau verzorgt ook tolkdiensten. Wij verzorgen een tolk op locatie als u wilt. We leveren tolken in veel verscheidene talen. Hier beneden staan enkele tolken vermeld.

  • Congrestolken
  • Gesprekstolken
  • Conferentietolken
  • Gerechtstolken
  • Simultaantolken


Heb je een tolk nodig op een congres? Komen er deskundigen uit een bepaald land spreken? Is er een rechtszaak waar uw cliënt moet getuigen? Is er een notarieel contract wat afgesloten moet worden en de persoon spreekt de taal niet? Is er een slechtnieuws gesprek met een buitenlandse partner? Is er naast een taalbarrière ook een cultuurkloof? Wij leveren graag onze tolken aan jou of jullie instantie uit in vele talen over de wereld. Als je erg snel een tolk nodig hebt, kunnen wij ook daarin van repliek dienen!

Hoe is de aanpak?

Een tolk vertaalt gesproken taal. Een congrestolk is handig als er een buitenlandse deskundige tijdens een congres gaat spreken. De tolk vertaalt dan tijdens ingelaste pauzes het verhaal van de spreker. Men noemt dit consecutief tolken. Ook kun je natuurlijk kiezen voor de start van vertalen zodra de spreker begint met zijn relaas. Vaak is vindt dit dan plaats vanuit een cabine waaruit de luisteraars het te horen krijgen via een koptelefoon of oortje. Dit soort tolk noemt men een simultaantolk.

Bij een notariskantoor, een maatschappelijke instantie of een rechtszaak is het vaak gewoon dat de tolk ter plekke vertaalt wat de spreker zegt en zo meteen het gesprek helder maakt voor alle partijen.

Waarom kiezen  voor ons?

We helpen je graag met het vinden van een tolk met kwaliteit in huis! Dit is zeer belangrijk bij een congres, rechtszaak, notarisbezoek, vergadering, conferentie, etc. als men te maken heeft met een buitenlandse gesprekspartner.

Niet alleen een vakkundige tolk is van belang maar kennis van het gespreksonderwerp is ook zeer belangrijk. Zo moet een tolk bij een rechtszaak ook thuis zijn in het juridisch jargon. Wij verzorgen professionele tolken op elk gebied. Betrouwbaar met een neutrale houding brengt onze tolk uw boodschap op een gepaste onpartijdige manier over.

Als je een afspraak maakt bij ons voor een tolk op locatie, houd dan de volgende informatie bij de hand:

 

  • Naam van degene die het gesprek gaat voeren
  • Datum, tijdstip en duur van het gesprek
  • Taal van de gesprekspartner
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de tolk